Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIẾN LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: HOÀNG TRỌNG DẦN - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Tiến Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0917.848.345

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa